• 2123

دانلود پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور (LOT)

توضیحات:

معرفی  پرسشنامهجهت گیری زندگی شییر و کارور- تجدید نظر شده

 خوش‌بینی (Optimism)، نگرشی مثبت است به جهان پیرامون و فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند. افراد خوش‌بین، می‌دانند که جهان کامل و ایده‌آل نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند، همه صفات خوب و عالی را دارا باشد، اما آنها در تلاش هستند که بخش‌ها و وجوه مثبت قضایا را بینند و امیدوار باشند که جهان به سمت خوبی و خیر حرکت کند. خوش بینی یکی از جنبه های مثبت اندیشی می باشد. عموم مردم خوش بینی را به صورت " در نظر گرفتن نیمه پر لیوان" یاد دیدن لایه ای براق در هر پدیده، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن، برای هر دردسر واقعی در نظر می گیرند (سلیگمن، رایویچ، کاکس، ترجمه حق پناه، 1394). مطابق با دیدگاه سلیگمن، خوشبینی یک نوع سبک تفسیری یا تبیینی است که افراد از آن برای توجیه موفقیت ها و شکست های خود استفاده می‌کنند. افراد خوشبین، موفقیت ها را به عوامل درونی، پایدار و فراگیر نسبت می‌دهند درحالی که شکست ها را به عوامل بیرونی، موقت و خاص نسبت می‌دهند. اما برعکس بدبین ها موفقیت ها را به عوامل بیرونی، موقت و خاص نسبت می‌دهند درحالی که شکست ها را به عوامل درونی، همیشگی و فراگیر نسبت می‌دهند. سلیگمن معتقد است که سبک تفکر بدبینانه درنهایت می‌تواند به درماندگی آموخته شده منجر شده و طی آن فرد را به افسردگی و بیماری جسمی و روانی مبتلا کند.

نکته: شدت خوش بینی هم می بایست به بهترین شکل، مدیریت شود، خوش بینی ضعیف و کمرنگ، ممکن است فرد را به سمت و سوی بدبینی و نهایتاً افسردگی سوق دهد و برعکس خوش بینی افراطی و بی حد و حصر، ممکن است فرد را از واقع بینی دور ساخته و منجر به سادلوحی، برقراری مناسبات و رفتارهای اجتماعی و مالی کوتاه بینانه، ریسک های بی محابا و شکست در آن ها سوق دهد، لذا بهترین حالت خوش بینی، واقع بینی با چاشنی از مثبت اندیشی، خوش بینی، امیدواری و آینده نگری خواهد بود.

 

آزمون جهت گیری زندگی (Life Orientation Test) یا پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور (Scheier & Carver Optimism Questionnaire) برای ارزیابی تفاوت های فردی در خوش بینی و بدبینی عمومی، اولین بار در سال 1985 توسط شییر و کارور (Scheier & Carver) با هدف سنجش خوش بینی سرشتی طراحی شد. فرم اصلی و اولیه این آزمون12 سوالی بود. سپس این آزمون در سال 1994 توسط شییر، کارور و بریجز (Scheier, Carver, &  Bridges) مورد تجدید نظر قرار گرفت و به آزمون 10 سوالی تبدیل شد و به آزمون جهت گیری زندگی تجدید نظر شده (Revised Life Orientation Test) نامگذاری شد.

 

نحوه نمره گذای و تفسیر  پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور- تجدید نظر شده

 

پرسشنامه جهت گیری زندگی تجدید نظر شده (Revised life orientation questionnaire) شامل 10 سوال است. سوالات (داخل فایل) به عنوان سوالات انحرافی تلقی می شوند و جز سوالات اصلی پرسشنامه به حساب نمی آیند به عبارتی فقط سوالات (داخل فایل) جز سوالات اصلی پرسشنامه به حساب می آیند. نمره گذاری پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور به صورت طیف لیکرت 5 درجه ای از صفر (کاملا مخالم) تا 4 (کاملاً موافق) می باشد. سوالات (داخل فایل) به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. با جمع نمرات سوالات (داخل فایل) نمره کلی خوش بینی بدست می آید. نمره بالاتر در آزمون جهت گیری زندگی- تجدید نظر شده (Life Orientation Test- Revised) بیانگر خوش ببینی بالاتر است.

 

مولفه های  پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور- تجدید نظر شده

آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور (Scheier & Carver Life Orientation Test) دارای دو مولفه یا خرده مقیاس و یک نمره کل می باشد:

خرده مقیاس خوش بینی (Optimism subscale): این خرده مقیاس دارای 3 سوال می باشد و شامل سوالات (داخل فایل)  می باشد.

خرده مقیاس بدبینی (Pessimism subscale): این خرده مقیاس دارای 3 سوال می باشد و شامل سوالات (داخل فایل)  می باشد.

 

روایی و پایایی  پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور- تجدید نظر شده

روایی و پایایی داخلی و خارجی پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور (Scheier & Carver Life Orientation questionnaire)، به همراه منابع معتبر داخلی و خارجی آن، به صورت کاملاً تخصصی و منسجم توسط تیم تخصصی فروشگاه روان پیپر برای شما سروران آماده شده است.

 

خرید و دانلود  پرسشنامهجهت گیری زندگی شییر و کارور- تجدید نظر شده

با خرید و دانلود پکیج کامل پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور (Scheier & Carver Life Orientation questionnaire)، شما سروران می توانید:

 فایل ورد پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور Doc، نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور، تفسیر پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور، خرده مقیاس ها و مولفه های پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور،  تعریف مفهومی یا نظری جهت گیری زندگی شییر و کارور، تعریف عملیاتی یا کاربردی جهت گیری زندگی شییر و کارور، روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور را نیز دریافت نمایید.

** فروشگاه تخصصی روانشناسی روان پیپر **

 

دانلود پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور / دانلود پرشنامه خوشبینی شییر و کارور /  دانلود پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور  / دانلود پرسشنامه خوشبینی شی یر و کارور /  دانلود پرسشنامه خوشبینی / دانلود پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  /  دانلود پرسشنامه جهت  گیری زندگی شییر و کارور  /  دانلود پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور فرم 10 سوالی / دانلود پرسشنامه جهت گیری زندگی تجدید نظر شده شییر و کارور  /  دانلود پرسشنامه جهت گیری تجدید نظر شده شی یر و کارور  /  دانلود آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور /  دانلود آزمون جهت گیری زندگی تجدید نظر شده شییر و کارور /  دانلود آزمون جهت گیری زندگی تجدید نظر شده شی یر و کارور / فایل ورد پرسشنامه جهت گیری زندگی / فایل ورد پرسشنامه خوشبینی شییر و کارور /  روایی و پایایی پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور  /  اعتبار و پایایی پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور /  روایی و پایایی پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور /  اعتبار و پایایی پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور  / نمره گذاری پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور  / تفسیر پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور / تعریف مفهومی و نظری پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور  / تعریف عملیاتی و کاربردی پرسشنامه خوش بینی شی یر و کارور  / / نمره گذاری پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور  / تفسیر پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور  /  تعریف مفهومی و نظری پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور / تعریف عملیاتی و کاربردی پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور  /  روایی و پایایی آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور /  اعتبار و پایایی آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / نمره گذاری آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / تفسیر آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور  /  تعریف مفهومی و نظری آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / تعریف عملیاتی و کاربردی آزمون جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / / نمره گذاری آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور  / تفسیر آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور  /  تعریف مفهومی و نظری آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور  / تعریف عملیاتی و کاربردی آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور  / روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  /  اعتبار و پایایی پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / تفسیر پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  /  تعریف مفهومی و نظری پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور  / تعریف عملیاتی و کاربردی پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور   / نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور  / تفسیر پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور  /  تعریف مفهومی و نظری پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور  / تعریف عملیاتی و کاربردی پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور  /   Revised life orientation Test  /  Scheier & Carver Optimism QuestionnaireRevised life orientation questionnaire

برند
وضعیت:
موجود
گارانتی:
تمام محصولات این فروشگاه، گارانتی کیفیت تخصصی و علمی دارد و قیمت ها با توجه به کیفیت کالا لحاظ شده اند.
قیمت:

2,950 تومان

امکانات

پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور (پرسشنامه خوش بینی) 

پرسشنامه: دارد

تعداد سوال:  10

خرده مقیاس: دارد

تعداد خرده مقیاس : 2 تا و تفکیک شده اند و سوالات آن مشخص شده اند.

نحوه نمره گذاری:  دارد

نحوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعریف عملیاتی: دارد

روایی داخلی و خارجی: دارد

پایایی داخلی و خارجی: دارد

منابع فارسی و انگلیسی: دارد

فوت نوت انگلیسی: دارد

نوع فایل:  WORD – DOC  

تعداد صفحات: 5

نوع ارسال: به محض پرداخت، فایل قابل دانلود می باشد.

 

** تمام محصولات فروشگاه روان پیپر گارانتی دارد **

 

مطالب مرتبط:

جهت دریافت سایر فایل ها، در بالای صفحه اصلی، قسمت جستجو، فایل مدنظر خودتان را سرج نمایید یا به فروشگاه روان پیپر مراجعه فرمایید

پرسشنامه فرسودگی مسلش

پرسشنامه استرس شغلی HSE- 35 

پرسشنامه افسردگی بک 2

سیاهه (پرسشنامه) فرسودگی شغلی ماسلاچ  (MBI- 22)

مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون- 2003 CD-RISC- 25))

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران 1986 (POSQ- 8)- فرم کوتاه 8 سوالی

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

سیاهه (پرسشنامه) فرسودگی شغلی مسلش (MBI- 22)

مقیاس آمادگی به اعتیاد - IAPS (دکتر زرگر5 138

مقیاس ناگویی عاطفی (هیجانی) تورنتو (TAS-20)

- مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008

مقیاس هوش هیجانی شات و همکاران 1988 (SSEIT-33)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS)

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه تمایل به مصرف مواد مخدر فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه افسردگی 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک 13 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده 60 سوالی

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

 

مبانی نظری آلکسی تایمیا تورنتو              http://www.ravanpaper.com    

مبانی نظری آمادگی به اعتیاد                 http://www.ravanpaper.com    

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر                 http://www.ravanpaper.com   

مبانی سبک های دلبستگی                    http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری نارسایی هیجانی تورنتو         http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری گرایش به مصرف مواد          http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری عملکرد خانواده مک مستر    http://www.ravanpaper.com

مزایا

یک پکیج کامل و حرفه ای برای پژوهشگران محترم

معایب

پکیج کامل و عالی  و بدون نقص

نظرات کاربران درباره دانلود پرسشنامه جهت گیری زندگی شییر و کارور (LOT)

(2 نظر)
  • علی
  • 05:13 ب.ظ
  • 1397/04/09
تست نظر
  • رضا محمد خانی
  • 11:35 ب.ظ
  • 1397/08/24
عالی بود

نظر خود را بنویسید