جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید
 • 28515

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت - فرم کوتاه 12 سوالی

برند
وضعیت:
موجود
توضیحات:

معرفی  پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده 12  سوالی زیمت و همکاران 1988 (Zimet et al, 1988)

در ابتدا، طی سال­های 1970 تا 1980، مفهوم حمایت اجتماعی (social support) با اصطلاحات عینی، محسوس و برای نشان دادن یک تعامل، فرد یا ارتباط به کار برده می­شد. طی سال‌‌های بعد اصطلاحات بیش از پیش انتزاعی شد و انتظارات، ادراکات، کیفیت، کمیت تعاملات حمایتی، ویژگی‌های انتزاعی و غیرمحسوس افراد مثل رفتارها، روابط یا سیستم حمایت نیز را در برگرفت. حمایت اجتماعی (social support) را مکانیزمی از ارتباطات میان فردی تعریف می­شود که افراد را از تأثیرات تنیدگی منفی محافظت می‌کند. برخی از نظریه‌پردازان حمایت اجتماعی (social support) را به چهار دسته از رفتار یا اعمال اجتماعی اطلاق می کنند: 1- تعامل مثبت (Positive interaction): به حمایتی گفته می­شود که فرد از گذراندن زمانی از دیگران در مجموعه­های اجتماعی دریافت می­کند. 2- حمایت هیجانی (Emotional suppor): به راهنمایی و بازخوردی گفته می­شود که می­تواند به شخص برای یافتن راه حل برای مشکلات کمک کند. 3- حمایت ملموس (Tangible support): به کمک­های مادی اطلاق می­شود، مانند بردن فرد به دکتر. 4- عاطفه و صمیمیت (Affection and intimacy): به مراقبت، عشق و همدلی ارتباط دارد  (چنتل و نانسی، 2008).

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (Perceived Social Support Questionnaire) در سال 1988 توسط زیمت، داهلم، زیمت و فارلی (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988) طراحی شد. پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (Perceived Social Support Questionnaire)، یک ابزار 12 سوالی است که به منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراک شده از سه خرده مقیاس دوستان (Friends)، خانواده (Family) و دیگران مهم (Significant Other) طراحی شده است. هدف از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (Perceived Social Support Questionnaire)، سنجش میزان دریافت حمایت اجتماعی ادراک شده از سه خرده مقیاس دوستان، خانواده و دیگران مهم در شرکت کنندگان می باشد، چرا که دریافت کم میزان حمایت اجتماعی ادراک شده، با میزان بالای اضطراب و افسردگی در افراد همراه می باشد.

خرده مقیاس های پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران 1988 (Zimet et al, 1988)

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (Perceived Social Support Questionnaire)، از سه خرده مقیاس تشکیل شده است:

دوستان (Friends)

 خانواده (Family)

 دیگران مهم (Significant Other)

 

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس، تفکیک شده، (داخل فایل) می باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (داخل فایل) می باشد.

 

نحوه نمره گذای، درجه بندی شدت مقیاس و تفسیر پرسشنامه اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران 1988 (Zimet et al, 1988)

نمره گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، به صورت طیف لیکرتی 7 درجه ای از کاملا مخالفم (نمره 1) تا کاملا موافقم (نمره 7) در نظر گرفته شده است. بنابراین، آزمودنی در هر سوال از این پرسشنامه، نمره ای از 1 تا 7 کسب می کند. نحوه محاسبه نمرات و تفسیر پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و درجه بندی آن به دو صورت (داخل فایل) قابل انجام است. در پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، هر چه فرد نمره بالاتری در کسب نماید، بیانگر برخورداری بیشتر از حمایت اجتماعی ادراک شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران 1988 (Zimet et al, 1988)

روایی و پایایی داخلی و خارجی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، به همراه منابع معتبر داخلی و خارجی آن، به صورت کاملاً تخصصی و منسجم توسط تیم تخصصی فروشگاه روان پیپر برای شما سروران آماده شده است.

 

خرید و دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران 1988 (Zimet et al, 1988)

با خرید و دانلود پکیج کامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، شما سروران می توانید:

 فایل ورد پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت Doc، نحوه نمره گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، تفسیر پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، خرده مقیاس های پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، تعریف مفهومی و نظری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، تعریف عملیاتی و کاربردی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، اعتبار و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، روایی و پایایی داخلی و خارجی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت را نیز دریافت نمایید.

** فروشگاه تخصصی روانشناسی روان پیپر  -  RavanPaper.com   **

 

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی /  دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده  / پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده/  دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت و همکاران /  دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  /  دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادارک شده زیمت و همکاران  / دانلود مقیاس حمایت اجتماعی / دانلود مقیاس حمایت اجتماعی زیمت و همکاران / دانلود مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / دانلود مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران  / روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران / اعتبار و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  /  روایی و پایایی مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکارن  / اعتبار و پایایی مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران / نمره گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  /  نمره گذاری مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران / تفسیر پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران / تفسیر مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  /  شیوه نمره گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / نمره گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران / نمره گذاری مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران / خرده مقیاس های پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / مولفه های پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / ابعاد پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / خرده مقیاس های مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران / تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران  / تعریف مفهومی و عملیاتی مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران /  Multidimensional Scale of Perceived Social SupportPerceived Social Support Questionnaire

قیمت:

3,700 تومان

امکانات

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران 1988

پرسشنامه: دارد

تعداد سوال:  12

خرده مقیاس: دارد

تعداد خرده مقیاس : 3 تا و تفکیک شده اند و سوالات آن مشخص شده اند.

نحوه نمره گذاری:  دارد

نحوه تفسیر: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعریف عملیاتی: دارد

روایی داخلی و خارجی: دارد

پایایی داخلی و خارجی: دارد

منابع فارسی و انگلیسی: دارد

فوت نوت انگلیسی: دارد

نوع فایل:  WORD – DOC  

تعداد صفحات : 8

نوع ارسال: به محض پرداخت، فایل قابل دانلود می باشد.

** تمام محصولات فروشگاه روان پیپر گارانتی کیفیت تخصصی و عملی دارد **

 

مطالب مرتبط:

جهت دریافت سایر فایل ها، در بالای صفحه اصلی، قسمت جستجو، فایل مدنظر خودتان را سرج نمایید یا به فروشگاه روان پیپر مراجعه فرمایید

پرسشنامه فرسودگی مسلش

پرسشنامه استرس شغلی HSE- 35 

پرسشنامه افسردگی بک 2

سیاهه (پرسشنامه) فرسودگی شغلی ماسلاچ  (MBI- 22)

مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون- 2003 CD-RISC- 25))

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران 1986 (POSQ- 8)- فرم کوتاه 8 سوالی

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

سیاهه (پرسشنامه) فرسودگی شغلی مسلش (MBI- 22)

مقیاس آمادگی به اعتیاد - IAPS (دکتر زرگر5 138

مقیاس ناگویی عاطفی (هیجانی) تورنتو (TAS-20)

- مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008

مقیاس هوش هیجانی شات و همکاران 1988 (SSEIT-33)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS)

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه تمایل به مصرف مواد مخدر فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه افسردگی 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک 13 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه عملکرد خانواده 60 سوالی اپشتاین و همکاران

پرسشنامه آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران

 

 

مبانی و چارچوب نظری متغیرها (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری آلکسی تایمیا تورنتو        http://www.ravanpaper.com       

مبانی نظری سبک های دلبستگی       http://www.ravanpaper.com    

مبانی نظری آمادگی به اعتیاد            http://www.ravanpaper.com   

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر        http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری نارسایی هیجانی تورنتو    http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری هوش معنوی               http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری عملکرد خانواده مک مستر    http://www.ravanpaper.com

مزایا

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران کامل و جامع می باشد

معایب

این پرسشنامه کامل و جامع می باشد و تمام نیازهای پژوهشگران را رفع خواهد نمود

نظرات کاربران درباره دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت - فرم کوتاه 12 سوالی

(5 نظر)
 • سمیه حسینی
 • 09:25 ق.ظ
 • 1397/03/10
کاملترین فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده
واقعا ممنونم از سایت خوبتون
 • نفیسه حسن زاده
 • 08:19 ب.ظ
 • 1397/03/14
عالی بود
ممنونم
 • سمیه امیریان
 • 09:51 ق.ظ
 • 1397/03/15
یک کلام عالی بود
کامل و منظم
 • محمد کلانتری
 • 02:15 ب.ظ
 • 1397/03/15
واقعا ممنونم
 • علی احمد خانی
 • 08:09 ب.ظ
 • 1397/03/26
مرسیییییییییییییییییییییییییییییی
دمتون گررررررررررررررررررررررم
فوق العاده بود.

نظر خود را بنویسید