• 7002

روایی و پایایی، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران 1988

توضیحات:

مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS)

فایل اورجینال مقیاس: دارد

پرسشنامه: دارد - 20 سوالی

تعداد خرده مقیاس: 2 تا - سوالات آن مشخص شده اند.

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعریف عملیاتی: دارد

روایی داخلی و خارجی: دارد

پایایی داخلی و خارجی: دارد

میانگین و انحراف معیار: دارد

منابع و زیرنویس: دارد- APA

نوع فایل:  WORD – DOC  

تعداد صفحات: 5

نوع ارسال: به محض پرداخت، فایل قابل دانلود می باشد.

گارانتی کیفیت محصول: دارد 

برند
وضعیت:
موجود
گارانتی:
تمام محصولات این فروشگاه، گارانتی کیفیت تخصصی و علمی دارد و قیمت ها با توجه به کیفیت کالا لحاظ شده اند.
قیمت:

4,400 تومان

امکانات

معرفی  مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)

 عاطفه مثبت (Positive Affect) گرایش به تجربه احساسات خوشایند بر می گردد. در قطب بالای آن شور و هیجان و خوشحالی قرار دارد، در قطب پایین آن این احساسات غایب هستند و جود ندارند اما الزاماً عواطف منفی وجود ندارند عاطفه مثبت برخلاف عاطفه منفی (tNegative Affec) است که دارای یک بعد عمومی از ناامیدی درونی و عدم اشتغال به کار لذت بخش است و به دنبال آن حالت های خلقی اجتنابی از قبیل خشم، غم، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید می آید. عاطفه مثبت و منفی، بیانگر ابعاد اصلی حالات عاطفی می باشند. به نظر می رسد افرادی که عاطفه مثبت زیادی را تجربه می کنند، باید عاطفه منفی نسبتاً کمتری را نیز تجربه کنند و اشخاصی که عاطفه منفی زیادی را تجربه می کنند، عاطفه مثبت اندکی دارند. به طور مثال، فردریکسون(1998) عقیده دارد که عاطفه مثبت می تواند ابطال کننده عواطف منفی و خنثی کننده اثرات مخرب آن ها باشد. با این حال شواهد زیادی نشان می دهد عاطفه مثبت و منفی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و دو روی یک سکه نیستند. به این دلیل که عامل مولد عاطفه مثبت، رویدادها و تجارب خوشایند است، در حالی که عاطفه منفی به واسطه رویدادها یا تجارب ناخوشایند ایجاد می شوند. به هنگام تعریف عاطفه، مباحث دیگری چون تمایز عاطفه، هیجان و خلق مطرح می گردد.

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (Positive and Negative Affect Scale) یک ابزار 20 واژه ای است که در سال 1988 توسط واتسون، کلارک و تلگن (Watson, Clark & Tellegen) برای ارزیابی دو بُعد خلقی یعنی عاطفه مثبت (Positive Affect) و عاطفه منفی (Negative Affect) طراحی شد.

 

خرده مقیاس های مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)

مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) دارای 2 خرده مقیاس می باشد، که برای ارزیابی دو بعد خلقی یعنی عاطفه مثبت و عاطفه منفی طراحی شده است.

خرده مقیاس عاطفه مثبت (Positive Affect)

خرده مقیاس عاطفه منفی (Negative Affect)

 

خرده مقیاس های پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی، به صورت تفکیک شده، (داخل فایل) می باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی عاطفه مثبت و عاطفه منفی، (داخل فایل) می باشد.

 

نحوه نمره گذاری و تفسیر مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)

نمره گذاری پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی، بدین صورت است که هر خرده مقیاس 10 واژه دارد. سوالات روی مقیاس پنج نقطه ای (1= بسیار کم، تا 5= بسیار زیاد) طراحی شده است. سوالات (داخل فایل) عاطفه مثبت را می سنجند و سوالات (داخل فایل) عاطفه منفی را می سنجند. تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی، بدین صورت است که نمره بالاتر در هر خرده مقیاس بیانگر شدت بالاتر عاطفه مثبت و منفی در آن است (واتسون و همکاران، 1988).

روایی و پایایی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)

روایی و پایایی داخلی و خارجی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)، به همراه منابع معتبر داخلی و خارجی آن، به صورت کاملاً تخصصی، منسجم و استاندارد توسط تیم تخصصی فروشگاه روان پیپر برای شما سروران آماده شده است.

خرید و دانلود مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)

با خرید و دانلود پکیج کامل مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس (PANAS)،  شما سروران می توانید:

فایل اورجینال مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی، فایل اورجینال پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی، فایل ورد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی Doc، فایل ورد پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی Doc، پرسشنامه عاطفه مثبت، پرسشنامه عاطفه منفی، نمره گذاری مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی، نمره گذاری پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی، تفسیر مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی ، تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی، خرده مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی، مولفه های عاطفه مثبت و عاطفه منفی، تعریف مفهومی و عملیاتی عاطفه مثبت و عاطفه منفی، تعریف نظری و کاربردی عاطفه مثبت و عاطفه منفی، روایی و پایایی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی، اعتبار و پایایی پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاناس را نیز دریافت نمایید.

** خدمات تخصصی روانشناسی- فروشگاه روان پیپر **

دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی - دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی - پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی نمره گذاری پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - خرده مقیاس های پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - مولفه های پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - ابعاد پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی- تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی - تعریف مفهومی و علمیاتی پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - تعریف نظری و کاربردی پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - روایی و پایایی پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - اعتبار و پایایی پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی -  نحوه نمره گذاری پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - شیوه نمره گذاری پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی دانلود مقیاس عاطفه مثبت و منفی - دانلود مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - مقیاس عاطفه مثبت و منفی نمره گذاری مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفسیر مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - خرده مقیاس های مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی - مولفه های مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - ابعاد مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی- تفسیر مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی -  تعریف مفهومی و علمیاتی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - تعریف نظری و کاربردی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی - روایی و پایایی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - اعتبار و پایایی مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی -  نحوه نمره گذاری مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی  - شیوه نمره گذاری مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی –

 Positive and Negative Affect Scale - Positive Affective Scale - Negative Affect Scale - Positive and Negative Affective Questionnaire - Positive Affective Questionnaire - Negative Affective Questionnaire

 

مطالب مرتبط:

جهت دریافت سایر فایل ها، در بالای صفحه اصلی، قسمت جستجو، فایل مدنظر خودتان را سرج نمایید یا به فروشگاه روان پیپر مراجعه فرمایید

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه استرس شغلی HSE- 35 

پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی

پرسشنامه استرس شغلی Osipow

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ  (MBI- 22)

مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون- 2003 

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر- فرم کوتاه 8 سوالی

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI- 22)

مقیاس آمادگی به اعتیاد - IAPS (دکتر زرگر-1385)

پرسشنامه ناگویی خلقی (هیجانی) تورنتو (TAS-20)

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008

مقیاس هوش هیجانی شات و همکاران 1988 (SSEIT-33)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS)

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو- پرسنامه استرس شغلی Osipow

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه تمایل به مصرف مواد مخدر فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه افسردگی 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک 13 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

مقیاس روابط عاطفی والد- فرزندی هیل برن

پرسشنامه عملکرد خانواده 60 سوالی

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت فرم کوتاه 12 سوالی

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه 47 سوالی

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی

پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک

 

مبانی نظری پژوهش (فصل دوم پایان نامه)

 

مبانی نظری آلکسی تایمیا تورنتو                          http://www.ravanpaper.com                  

مبانی نظری آمادگی به اعتیاد                              http://www.ravanpaper.com                    

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر                                    http://www.ravanpaper.com                   

مبانی نظری سبک های دلبستگی                         http://www.ravanpaper.com              

مبانی نظری گرایش به مصرف مواد                        http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری نارسایی هیجانی تورنتو                      http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری هوش معنوی                                  http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس               http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری عملکرد خانواده                               http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری امیدواری                                          http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری رضایت زناشویی                              http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری تاب آوری                                      http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری خوش بینی                                    http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری ناگویی خلقی                                 http://www.ravanpaper.com

 

مزایا

عالی

معایب

فاقد عیب و کامل

نظرات کاربران درباره روایی و پایایی، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران 1988

(1 نظر)
  • سمیه حاجی پور
  • 08:52 ق.ظ
  • 1397/05/24
عالی بود
مرسی از خدمات خوبتون

نظر خود را بنویسید