درباره ما

فروشگاه تخصصی روانشناسی آنلاین روان پیپر (www.RavanPaper.com)

فروشگاه تخصصی روانشناسی روان پیپر، با هدف گردآوری بهترین و کاملترین مجموعه  علمی و تخصصی از سرفصل های حوزه روانشناختی پا به عرصه فضای مجازی نهاده است. این مجموعه مترصد است تا این روند رو به رشد تا جایگاهی پیش رود تا به شعار جامع ترین، تخصصی ترین و بهترین فروشگاه روانشناختی  ایران عزیر جامع عمل پوشاند؛ که به دنبال این روند  پیشرفت، در نهایت کلیه پژوهشگران، دانشجویان، فرهیختگان و عموم مردم گرامی  کشور عزیرمان در داخل و خارج کشور، بتوانند از این مجموعه نهایت بهره را برده و زمینه رشد، ارتقاء و شکوفایی علمی کشور ایران فراهم گردد.

امید است که با پیشنهادات و راهنمایی های ارزنده شما اساتید، سروران و دوستداران و عاشقان علم و پیشرفت، این هدف هرچه سریعتر به خود جامع عمل پوشاند.

با تشکر از شما - مدیریت فروشگاه اینترنتی روان پیپر   (RavanPaper.com)