سلامت جسمانی و روانشناختی

آمادگی اعتیاد- آمادگی به اعتیاد- استعداد اعتیاد

  • 1513

یکی از مشکلات رایج و شایع در قشر نوجوان، جوان، میانسال و حتی افراد مسن اعتیاد می باشد. 
اعتیاد به عنوان بلای اصلی قرن 20 و 21 شناخته شده است.
اعتیاد می تواند از عوامل مختلفی ناشی گردد مانند هیجان پذیری، در دسترس بودن مواد، همنشینی با دوستان دارای اعتیاد، زندگی در شرایط خانوادگی ناگوار ،زندگی در محیط ها و محله های آلوده جامعه.
بنابرین با شناخت افراد دارای استعداد اعتیاد و پیشگیری از آن می توان کمکی مهمی به جامعه ارائه داد.

 


مطالب مرتبط:

مبانی نظری آمادگی به اعتیاد  http://www.ravanpaper.com
مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر http://www.ravanpaper.com
مبانی نظری اعتیاد  http://www.ravanpaper.com

نظرات

نظر خود را بنویسید