• 224649

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات - شاته - فرم کوتاه 33 سوالی

توضیحات:

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران 1988

پرسشنامه: موجود است

تعداد سوال:  33

مؤلفه: دارد- سوالات هر مولفه مشخص شده اند.

تعداد مولفه/خرده مقیاس: 3 تا

نمره گذاری و تفسیر: دارد

درجه بندی شدت هوش هیجانی: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پایایی داخلی و خارجی : دارد

روایی داخلی و خارجی: دارد

منابع و زیرنویس: دارد

تعداد صفحات:  6  

نوع فایل: DOC - WORD

نوع ارسال: به محض پرداخت، فایل قابل دانلود می باشد.

گارانتی کیفیت محصول: دارد

درگاه پرداخت: متصل به سامانه شاپرک بانک مرکزی بوده و کاملا ایمن می باشد.

برند
وضعیت:
موجود
گارانتی:
تمام محصولات این فروشگاه، گارانتی کیفیت تخصصی و علمی دارد (قیمت ها با توجه به کیفیت کالا لحاظ شده اند).
تمام محصولات این فروشگاه، گارانتی کیفیت تخصصی و علمی دارد (قیمت ها با توجه به کیفیت کالا لحاظ شده اند).
قیمت:

12,000 تومان

امکانات

معرفی پرسشنامه هوش هیجانی شات شوت شاته  (Schutte Emotional Intelligence Questionnaire)

هوش (Intelligence) و هيجان Emotion)) از نظر بسياري از فلاسفه و ديدگاه هاي سنتي روان شناسي دو مفهوم بي ارتباط با هم بوده و حتي در مقابل هم قرار مي گرفته اند (ماير سالووي و ديپائولو، 1990). اما تحولات عظيمي كه در حوزه هاي هوش و هيجان رخ داده است،‌ ديدگاه هاي سنتي را زير سؤال برده و بر وجود ارتباطي نزديك بين هوش و هيجان تأكيد نموده است(به نقل از رمضانی، 1386).

ماير و همكاران (2001) معتقدند كه هوش هيجاني (Emotional Intelligence) آخرين تحول رخ داده در فهم ارتباط موجود بين منطق و هيجان است. به عقيده آنها افراد در توانايي ادراك، ‌ابراز هيجان ها و فهم و مديريت اطلاعات هيجاني با يكديگر متفاوت هستند (وارويك و نتلبك، 2004).

 سالووي و ماير (1990) هوش هيجاني (Emotional Intelligence) را توانايي فرد در بازنگري احساسات و هيجان هاي خود و ديگران، تميز قائل شدن ميان هيجان ها و استفاده از اطلاعات هيجاني در حل مسئله و نظم بخشي رفتار تعريف مي كنند. در راستای سنجش هوش هیجانی، پرسشنامه‌ها، مقیاس و ابزارهای بسیاری حتی در ایران، مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است. در ایران پرسشنامه هوش هیجانی شات (Schutte Emotional Intelligence Questionnaireیکی از پرکاربردترین هاست و در حال حاضر، بسیاری از مقالات و پایان نامه ها جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی شاته استفاده می کنند. مقیاس هوش هیجانی توسط شات و همکاران در سال 1998 (et al, 1998 Schutte) و براساس الگوي اوليه هوش هيجاني ماير و سالووي 1990 ساخته شد. جهت سنجش میزان هوش هیجانی در پژوهش ها (مقالات و پایان نامه ها)، از پرسشنامه هوش هیجانی شاته استفاده می کنند.

The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT)

 

نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات (Schutte Emotional Intelligence Questionnaire)

پرسشنامه هوش هیجانی شات، شامل 33 جمله توصيفي مانند «هنگامي كه من داراي خلق مثبت (مانند شادي) هستم، حل مشكلات براي من آسانتر است» مي باشد. نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای از كاملاً مخالف=1 تا كاملاً موافق =5 است، انتخاب مي كند. البته برخی سوالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود (داخل فایل). تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شات، بدین صورت است که چه فرد نمره بالاتری کسب نماید، بیانگر هوش هیجانی بیشتر است.

مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شات (Schutte)

مولفه ارزیابی و ابراز هیجان (Appraisal and Expression of Emotion)

مولفه تنظیم هیجان (Regulation of Emotion)

مولفه بهره برداری از هیجان (Utilisation of Emotion)

 

خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شات (داخل فایل) می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شات (Schutte)

روایی داخلی و خارجی پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران 1998 به همراه منابع معتبر داخلی و خارجی آن، به صورت کاملاً تخصصی و منسجم توسط تیم تخصصی فروشگاه روان پیپر برای شما سروران آماده شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات (Schutte)

با خرید و دانلود پکیج کامل پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران 1998، شما سروران می توانید:

 فایل ورد پرسشنامه هوش هیجانی شات Doc، نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات، تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شات، خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شات، مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شات، اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شات، تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی شات، تعریف نظری و کاربردی پرسشنامه هوش هیجانی شات، روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شات و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی پرسشنامه هوش هیجانی شات را نیز دریافت نمایید.

 فایل ورد پرسشنامه هوش هیجانی شوت Doc، نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شوت، تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شوت، خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شوت، مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شوت، اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت، روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت، تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی شاته، تعریف نظری و کاربردی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی پرسشنامه هوش هیجانی شوت را نیز دریافت نمایید.

 فایل ورد پرسشنامه هوش هیجانی شاته Doc، نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شاته، تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شاته، خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شاته، مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شاته، اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شاته، روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شاته، تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی شوت، تعریف نظری و کاربردی پرسشنامه هوش هیجانی شوت و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی پرسشنامه هوش هیجانی شاته را نیز دریافت نمایید.

 

** خدمات تخصصی روانشناسی سایت روان پیپر-   RavanPaper.com   **

 

دانلود مقیاس هوش هیجانی شاته - دانلود مقیاس هوش هیجانی شات و همکاران 1998 - دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات - دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شوت - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شوت فرم 33 سوالی - دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران 1998 - دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت - دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت - روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شات - روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شاته - روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت - نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات - نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شوت - نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شاته - تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شات - تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شوت - تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شاته - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شات - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شوت - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شاته - زیر مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شات - نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شوت - خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شات - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شوت - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شاته - مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی شات - خرده مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی شوتDownload Shout Emotional Intelligence Scale - Download Shot et al. Emotional Intelligence Scale 1998 - Download Shot Emotional Intelligence Questionnaire - Download Shoot Emotional Intelligence Questionnaire - Components of Emotional Intelligence Questionnaire Shoot Form 33 Questions - Download Shoot and Associates Inventory 1998 - Download Intelligence Questionnaire Shoot Emotion - Shoot Emotional Intelligence Questionnaire - Reliability and validity of Shot Emotional Intelligence Questionnaire - Validity and Reliability of Shout Emotional Intelligence Questionnaire - Validity and Reliability of a Questionnaire-Shoot Emotional Intelligence Score - Shot Emotional Intelligence Scale Score - Shoot Emotion Inventory Scale - Shout Emotion Inventory Scale - Shot Emotion Inventory Interpretation - Interpretation of Shoot Emotional Intelligence Questionnaire - Interpretation of Shout Emotional Intelligence Questionnaire - Components of Shot Emotional Intelligence Questionnaire - Shoot Emotional Intelligence Questionnaire - Components of Shout Emotional Intelligence Questionnaire - Shot Emotional Intelligence Scale sub-scales - Shoot Emotional Intelligence Scale - Shot Emotion Intelligence Questionnaire Scale - Shoot Emotional Intelligence Questionnaire Components - Shout Emotional Intelligence Questionnaire Components - The components of the Intelligence Questionnaire ANI Shot - Shoot Emotional Intelligence Questionnaire Subscales

 

مطالب مرتبط:

جهت دریافت سایر فایل ها، در بالای صفحه اصلی، قسمت جستجو، فایل مدنظر خودتان را سرج نمایید یا به فروشگاه روان پیپر مراجعه فرمایید

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه استرس شغلی HSE- 35 

پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی

پرسشنامه استرس شغلی Osipow

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ  (MBI- 22)

مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون- 2003 

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر- فرم کوتاه 8 سوالی

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI- 22)

مقیاس آمادگی به اعتیاد - IAPS (دکتر زرگر-1385)

پرسشنامه ناگویی خلقی (هیجانی) تورنتو (TAS-20)

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008

مقیاس هوش هیجانی شات و همکاران 1988 (SSEIT-33)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس (PANAS)

پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو- پرسنامه استرس شغلی Osipow

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه تمایل به مصرف مواد مخدر فرجاد و همکاران 1385

پرسشنامه افسردگی 21 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک 13 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور

مقیاس روابط عاطفی والد- فرزندی هیل برن

پرسشنامه عملکرد خانواده 60 سوالی

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت فرم کوتاه 12 سوالی

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه 47 سوالی

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی

پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فریدلندر

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر

پرسشنامه سرزندگی رایان و فردریک

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه 26 سوالی

 

مبانی نظری پژوهش (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری آلکسی تایمیا تورنتو                         http://www.ravanpaper.com                  

مبانی نظری آمادگی به اعتیاد                             http://www.ravanpaper.com                    

مبانی نظری اعتیاد به مواد مخدر                                   http://www.ravanpaper.com                   

مبانی نظری سبک های دلبستگی                        http://www.ravanpaper.com              

مبانی نظری گرایش به مصرف مواد                       http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری نارسایی هیجانی تورنتو                      http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری هوش معنوی                                  http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس               http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری عملکرد خانواده                               http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری امیدواری                                        http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری رضایت زناشویی                              http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری تاب آوری                                     http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری خوش بینی                                   http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری ناگویی خلقی                                 http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری کیفیت زندگی                                http://www.ravanpaper.com

مبانی نظری عاطفه مثبت و منفی                        http://www.ravanpaper.com

 

مزایا

عالی و کامل

معایب

فاقد عیب

نظرات کاربران درباره دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات - شاته - فرم کوتاه 33 سوالی

(2 نظر)
  • سارا حسن زاده
  • 02:02 ب.ظ
  • 1397/07/12
عالی بود
  • محمد کاظم
  • 05:53 ق.ظ
  • 1398/04/09
مرسی از خدمات خوبتون

نظر خود را بنویسید